ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Θεραπευτικοί στόχοι: Να σταματήσει η εξέλιξη των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, να μειωθούν οι ασσυμετρίες του κορμού, να μειωθούν οι δυνάμεις που προωθούν την εξέλιξη της παραμόρφωσης, να μειωθεί ο πόνος στις περιπτώσεις που υπάρχει, να βελτιωθεί η στάση σώματος και η λειτουργικότητα, να βελτιωθεί η αναπνευστική ικανότητα και να μπορεί ο ασθενής να διατηρήσει την βελτιωμένη στάση του σώματος του σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες.

 

Μεταξύ του συνδυασμού μεθόδων που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των στόχων μας, είναι οι παρακάτω:
Μέθοδος SEAS

SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis) είναι το ακρωνύμιο για την επιστημονική προσέγγιση άσκησης  για σκολίωση. Δεν είναι μια μέθοδος, αλλά μια προσέγγιση και ως εκ τούτου είναι σε συνεχή εξέλιξη, χάρη στις γνώσεις και στις επιστημονικές ενδείξεις που η ISICO  (Italian Spine Scientific Institute) επιτυγχάνει μέσα από την έρευνα.

Η SEAS βασίζεται σε συγκεκριμένη ενεργητική τεχνική αυτο-διόρθωσης της στάσης που εκτελείται χωρίς εξωτερική βοήθεια, και στην συνέχεια ενσωματώνει λειτουργικές ασκήσεις. Προηγούνται δοκιμές αξιολόγησης που θα καθοδηγήσουν την επιλογή των ασκήσεων ώστε να είναι οι πλέον κατάλληλες ατομικά για κάθε ασθενή.

Η βελτίωση της σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε  ενεργό αυτο-διόρθωση είναι ο πρωταρχικός στόχος της SEAS. Ο σκοπός των ασκήσεων SEAS είναι να εκπαιδεύσουν μια αυτόματη αντίδραση στην επίτευξη μιας πιο σωστής θέσης, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η διατήρηση μιας τρισδιάστατης διόρθωσης της στάσης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής

Ως αυτο-διόρθωση μπορεί να οριστεί η αναζήτηση για την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση που ο ασθενής μπορεί να επιτύχει στις τρεις διαστάσεις. Η Τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την οργάνωση της συντηρητικής θεραπείας. Η SOSORT (Διεθνής Εταιρεία για την Ορθοπαιδική και Θεραπεία Αποκατάστασης της Σκολίωσης ) αποδίδει στην Τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση την πρώτη θέση στην κατάταξη των σημαντικών στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ασκήσεις. Οι ασκήσεις SEAS  ανήκουν στις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) και είναι σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της SOSORT.

Ο ασθενής εκπαιδεύεται στην εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος το οποίο εξελίσσεται ώστε να συμβαδίζει με τους θεραπευτικούς στόχους.

 

 

 

Μέθοδος Schroth

Η μέθοδος Schroth είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη τρισδιάστατη μέθοδος συντηρητικής θεραπείας για ανθρώπους όλων των ηλικιών, κυρίως παιδιών που χρησιμοποιεί διορθωτικές τεχνικές αναπνοής για την αντιμετώπιση της σκολίωσης, κύφωσης και της λόρδωσης. Η θεραπεία  Schroth έχει μακρά παράδοση. Ιδρύθηκε το 1921 από την KatharinaSchroth στο Meissen στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας. Το 1961 η Καταρίνα και η κόρη της Κρίστα μετακόμισαν στο Bad Sobernheim και το 1983 ίδρυσαν τη δική τους κλινική – το “Katharina Schroth Klinik”. Στη Γερμανία η μέθοδος Schroth εξελίχθηκε στην πιο αναγνωρισμένη συντηρητική προσέγγιση  άσκηση για τη θεραπεία της σκολίωσης.

Βασικά στοιχεία της θεραπείας Schroth

Οι ασθενείς με σκολίωση πρέπει να έχουν πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια προκειμένου να βοηθήσουν τους εαυτούς τους στην ανάπτυξη ενεργητικών στρατηγικών αντιμετώπισης. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του κινδύνου εξέλιξης ακόμα και όταν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο κίνδυνος πρόωρης ανάπτυξης για ανώριμα παιδιά με σκολίωση <25 ° Cobb. Για να διακόψει την κυκλική διαδικασία της εξέλιξης της σκολίωσης, η κύρια θεραπευτική διάσταση, είναι να μειώσει το ασυμμετρικό φορτίο στη σπονδυλική στήλη και τις επιδράσεις της για την στατική του σώματος και τις ορθοστατικές και δομικές προσαρμογές πριν από το τέλος της σκελετικής ωρίμανσης.

Θεραπευτική αγωγή

Η ειδική θεραπεία της σκολίωσης, ατομική και πιθανώς σε ομάδες, βασίζεται στα παραπάνω αναφερόμενα την τυποποιημένη διδασκαλία και τη διαχείριση με  κλινικό συλλογισμό. Κύριοι στόχοι είναι η ανίχνευση τυπικών χαρακτηριστικών σκολίωσης, η αποκατάσταση της κανονικής ευθυγράμμισης της στάσης, ο στατικός και δυναμικός  έλεγχος στάσης, η λειτουργία και η σταθερότητα.

Η συντηρητική θεραπεία σκολίωσης στρέφεται προς την  επιβράδυνση ή την πρόληψη  της εξέλιξης, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση κηδεμόνα και το πιο σημαντικό, η  πρόληψη από τη χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις διδασκαλίας και σχεδιασμού για σκολίωση και τεχνικές αναπνοής σύμφωνα με τις αρχές των μεταβολών της στάσης της Schroth, οι οποίες επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τους ασθενείς να εκτελούν πρόγραμμα άσκησης κατ’ οίκον και να επιτυγχάνουν μεταβολές στην καθημερινή ζωή. Η ένταση του προγράμματος θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ξεχωριστά στην ικανότητα άσκησης των ασθενών και στον εγγενή κίνδυνο εξέλιξης. Ειδικές παθητικές βοηθητικές και ενεργές τεχνικές κινητοποίησης είναι υποχρεωτικές σε περίπτωση δομικών λειτουργικών περιορισμών.

Η ενθάρρυνση, η συμμόρφωση, η δέσμευση και η πειθαρχία των ασθενών ακολουθούν μια βαθιά κατανόηση και την αναγνώριση της κύριας εστίασης στις μακροπρόθεσμες μεταβολές της στάσης. Ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να συνοδεύει τους ασθενείς μερικές φορές για μήνες, χρόνια ακόμα και δια βίου.

Στόχοι – Αποφυγή χειρουργικής επέμβασης- Επιβράδυνση ή πρόληψη περαιτέρω εξέλιξης- Σταθεροποίηση των διορθώσεων σπονδυλικής στήλης σε τρεις διαστάσεις- Αύξηση της κινητικότητας στο στήθος και της αναπνευστικής λειτουργίας- συμμετρία κορμού – αισθητικές βελτιώσεις- Επίγνωση της στάσης και έλεγχος των μεταβολών της στάσης- Πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι (HEP)- υποστήριξη για την χρήση κηδεμόνα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητος

 

 

 
Μέθοδος Kinesio Τaping

Η μέθοδος Kinesio Taping® είναι μια τεχνική αποκατάστασης μέσω ελαστικής περίδεσης που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του σώματος, παρέχοντας παράλληλα στήριξη και σταθερότητα στους μυς και τις αρθρώσεις χωρίς να περιορίζει το εύρος της κίνησης του σώματος παρέχοντας ταυτόχρονα διατήρηση των αποτελεσμάτων της κινητοποίησης των μαλακών ιστών για να παρατείνει τα οφέλη της θεραπείας που χορηγείται μέσα σε κλινικό περιβάλλον. Η ταινία είναι υποαλλεργική, Latex-free, και δεν περιέχει καμία φαρμακευτική ουσία. Φοριέται για μέρες κάθε φορά, είναι ανθεκτική στο νερό και ασφαλής για  πληθυσμούς που κυμαίνονται από παιδιατρικά  ώς γηριατρικά περιστατικά. Με επιτυχία αντιμετωπίζει μια ποικιλία από ορθοπεδικές, νευρομυϊκές, νευρολογικέςν και άλλες ιατρικές παθήσεις.

Η ταινία Kinesio® Tex εφαρμόζεται  στον ασθενή με βάση τις ανάγκες του μετά από αξιολόγηση. Τα ευρήματα της κλινικής αξιολόγησης ή εκτίμησης υπαγορεύουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της ταινίας. Η ταινία μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους και έχει την ικανότητα να επανεκπαιδεύσει το νευρομυϊκό σύστημα, να μειώσει τον πόνο και τη φλεγμονή, να προάγει την βελτιστοποίηση των επιδόσεων, την πρόληψη των τραυματισμών και την καλή κυκλοφορία και την επούλωση και να βοηθήσει στην επιστροφή του σώματος σε ομοιόσταση.

 

 

 
Manual Therapy (Kalternborn – Mulligan)

Πρόκειται για θεραπεία δια των χειρών για την αντιμετώπιση νευρο-μυοσκελετικών προβλημάτων όπως είναι ο μυοσκελετικός πόνος, ή η απώλεια κινητικότητας μιας άρθρωσης. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται αφορούν κινητοποίηση ή χειρισμούς αρθρώσεων, μαλακών ιστών ή νευρικού ιστού. Στόχος να καθοριστεί η αιτιολογία του προβλήματος και να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα και να αυξηθεί/αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του ασθενή.

 

 

 
Κηδεμόνες: Συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο Scoliosis Spine Laser Center  

Start typing and press Enter to search