Αξιολόγηση - Διάγνωση

Πρόληψη

Στόχος είναι η μείωση της συχνότητας εμφάνισης των προβλημάτων παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης στον πληθυσμό. Στο παιδί κάτι τέτοιο είναι θεμελιώδης, γιατί παθολογίες σπονδυλικής στήλης, μετά την εγκατάσταση τους, είναι απίθανο να επιλυθούν πλήρως. Επιπλέον, η αντιμετώπιση των παθολογιών στην παιδική – εφηβική ηλικία δρα ως  πρόληψη για πιο σημαντικά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν σε ώριμη ηλικία. Είναι σημαντική η πρώιμη  αξιολόγηση λοιπόν ώστε να εντοπιστεί  εγκαίρως μια παθολογική κατάσταση.

Στους ενήλικες, η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων είναι επαναλαμβανόμενου τύπου. Μπορεί να συνοδεύονται από πόνο και μειωμένη λειτουργικότητα.

Στους ηλικιωμένους, η γήρανση καθιστά αναγκαίο να αποφευχθεί η επιδείνωση των προβλημάτων με το χρόνο.

Έτσι, αν η πρόληψη εφαρμοστεί στο πεδίο της καθημερινότητας και της εργασίας αποτελεί και αυτή θεραπεία.

Προτείνεται προληπτικός έλεγχος στα κορίτσια σε ηλικίες 10 και 12 ετών και στα αγόρια μια φορά από 11-13 ετών.

 

Διάγνωση

Αρχική Αξιολόγηση

Γιατί χρειάζεται;  Στην αρχική συνάντηση θα γίνει διάγνωση και θα καθοριστούν οι θεραπευτικές ανάγκες και οι θεραπευτικοί στόχοι. Στην συνάντηση αυτή θα ληφθεί ιστορικό αναζητώντας συσχέτιση με την παρούσα σας κατάσταση. Θα γίνει κλινική εξέταση και συνεκτίμηση με απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία, αξονική τομογραφία κλπ). Αν δεν έχουν γίνει απεικονιστικές εξετάσεις ενδεχομένως να σας συστηθούν ανάλογα την κλινική σας κατάσταση (ακτινογραφία,  Formetric 4D  κλπ).

Θα συζητηθούν τα συμπτώματα σας, θα μετρηθούν τα κυρτώματα της σπονδυλικής σας στήλης, οι μοίρες στροφής που πιθανόν να υπάρχουν, οι μυϊκές ανισορροπίες και ασσυμετρίες του κορμού και σε συνδυασμό με την διάγνωση σας θα σας προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση για την κατάσταση σας.

 

Μέσα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση σας:

Απεικόνιση : Χρησιμοποιείται αρχικά για να καθοριστεί το μέγεθος της παραμόρφωσης και τα χαρακτηριστικά της καθώς και η σκελετική ωρίμανση του ασθενή. Σε όσους δέχονται ήδη θεραπεία ή είναι απλά υπό παρακολούθηση χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η εξέλιξη  της παραμόρφωσης.

Σκολιόμετρο : Χρησιμοποιείται για να μετρηθούν οι μοίρες στροφής της σπονδυλικής στήλης.

Νήμα της στάθμης: Χρησιμοποιείται για να μετρηθούν οι αποκλίσεις των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης από το φυσιολογικό.

FORMETRIC 4D: Λειτουργική στατική και δυναμική οπτική αξιολόγηση χωρίς ακτινοβολία. Το σώμα σαρώνεται από δέσμη φωτός και με την βοήθεια του ειδικού λογισμικού σχηματίζεται στον υπολογιστή ένα τρισδιάστατο μοντέλο στο οποίο αναλύονται οι αποκλίσεις από το φυσιολογικό των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης, η στρέψη της σπονδυλικής στήλης, η στρέψη και η κλίση της πυέλου κλπ

 

Πελματογράφος : Συσκευή με την οποία μπορούμε να καταγράψουμε την κατανομή στατικών και δυναμικών φορτίων στο πέλμα. Με την ανάλυση των δεδομένων μπορούν να προκύψουν κλινικά συμπεράσματα που να συσχετίζονται με παθολογίες της σπονδυλικής στήλης καθώς επίσης και με δυσμορφίες των κάτω άκρων όπως πλατυποδία, βλαισοποδία κλπ

Start typing and press Enter to search